» » Звернення Організаційного комітету порту щодо проведення в порту Тижня охорони праці з нагоди відзначення Дня охорони праці
Информация к новости
  • Просмотров: 524
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
18-04-2019, 14:30

Звернення Організаційного комітету порту щодо проведення в порту Тижня охорони праці з нагоди відзначення Дня охорони праці

Категория: Актуальные новости

Звернення

Організаційного комітету порту до керівників всіх підрозділів, профспілок та інших

громадських організацій порту щодо проведення в порту Тижня охорони праці з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році під девізом

«БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ».

 

Шановні працівники порту, представники громадських організацій !

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2018 №685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці 28 квітня.

В цьому році Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Керівництвом порту схвалено та прийнято до виконання звернення Державної служби України з питань праці та Окреме доручення Мінінфраструктури щодо реалізації державного Плану заходів, для чого 15 квітня поточного року директором порту видано наказ «Про організацію проведення у 2019 році Тижня охорони праці» в період з 22 по 28 квітня поточного року, яким встановлено порядок його проведення, створено Організаційний комітет порту, який складається із провідних фахівців з боку роботодавця та профспілок, затверджено План заходів порту, який направлено на всі структурні підрозділи для його втілення. З метою пропаганди Тижня охорони праці в трудових колективах, структурних підрозділах порту розтиражовано та направлено до структурних підрозділів в кількості 50 примірників в збільшеному форматі Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні.

Додатково з вищезазначеним Планом заходів порту, його Організаційний комітет в своєму Зверненні запропонував заходи, більш характерні виробничій діяльності структурних підрозділів.

Керівництво порту та Організаційний комітет порту звертаються до керівників підрозділів всіх рівнів, керівників профспілок та всіх працівників з проханням включитися в активну роботу з питань охорони праці на підлеглих підрозділах, дільницях, бригадах, ланках, робочих місцях по втіленню заходів, направлених на зниження виробничих ризиків та створення сприятливих умов праці, збереження життя, здоров’я та працездатності працівників порту.

На завершення цього Звернення, Організаційний комітет порту звертається до керівників підрозділів та керівників профспілок, інших громадських організацій протягом періоду проведення Тижня охорони праці провести наради, колективні збори, на яких довести до відома підлеглих працівників Звернення державної служби та Організаційного комітету порту, які направлені на Вашу адресу. А також на цих нарадах та зборах відповідно до Указу Президента України «Про день охорони праці» вирішити питання щодо вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві.

 

З повагою,

 

           Організаційний комітет порту !

 

Обращение

Организационного комитета порта к руководителям всех подразделений, профсоюзов и других

общественных организаций порта относительно проведения в порту Недели охраны труда по случаю проведения Дня охраны труда в Украине в 2019 году под девизом

"БЕЗОПАСНОЕ И ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ТРУДА".

 

     Уважаемые работники порта, представители общественных организаций !

          В соответствии с Указом Президента Украины от 18.08.2018 №685/2006 в нашей стране проводят День охраны труда 28 апреля.

          В этом году Украина приобщилась к инициативе Международной организации труда провести мероприятия до Всемирного дня безопасности и гигиены труда под лозунгом "Безопасное и здоровое будущее труда".

          Руководством порта одобрено и принято к выполнению обращение Государственной службы Украины по вопросам труда и Отдельное поручение Министерства инфраструктуры относительно реализации государственного Плана мероприятий, для чего 15 апреля текущего года директором порта издан приказ "Об организации проведения в 2019 году Недели охраны труда" в период с 22 по 28 апреля текущего года, которым установлен порядок его проведения, создан Организационный комитет порта, который состоит из ведущих специалистов со стороны работодателя и профсоюзов, утвержден План мероприятий порта, который направлен на все структурные подразделения для его воплощения. С целью пропаганды Недели охраны труда в трудовых коллективах, структурных подразделениях порта растиражировано и направлено  структурным подразделениям в количестве 50 экземпляров в увеличенном формате Обращения Организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году мероприятий по случаю Дня охраны труда в Украине.

          Дополнительно с вышеупомянутым Планом мероприятий порта, его Организационный комитет в своем Обращении предложил мероприятия, более характерные производственной деятельности структурных подразделений.

          Руководство порта и Организационный комитет порта обращаются к руководителям подразделений всех уровней, руководителей профсоюзов и всех работников с просьбой включиться в активную работу по вопросам охраны труда на подчиненных подразделениях, участках, бригадах, звеньях, рабочих местах по воплощению мероприятий, направленных на снижение производственных рисков и создания благоприятных условий труда, сохранения жизни, здоровья и работоспособности работников порта.

          В завершение этого Обращения, Организационный комитет порта обращается к руководителям подразделений и руководителям профсоюзов, других общественных организаций в течение периода проведения Недели охраны труда провести совещания, коллективные собрания, на которых сообщить подчиненным работникам Обращение государственной службы и Организационного комитета порта, которые направлены по Вашему адресу. А также на этих совещаниях и собраниях в соответствии с Указом Президента Украины "О дне охраны труда" решить вопрос относительно чествования памяти лиц, которые погибли на производстве.

 

 

          С уважением,

 

          Организационный комитет порта!

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Подтвердите что вы не робот: *

НАВИГАЦИЯ

О порте
Руководство порта
Инвесторам
Партнеры порта
Государственные закупки
Профсоюзы
Противодействие коррупции

Горячая линия ДОВЕРИЯ

+38(048)738-92-77 (доб. 8666)

+38(04868)7-92-04 (доб. 8666)

Электронная почта: hotline.imtp@gmail.com (круглосуточно)

 

Главная
Новости
Галерея
Видео
Контакты
Форма обратной связи
Мобильная версия портала

 

Морские перевозки © 2016

Вверх