» » 28 квітня: Всесвітній день охорони праці
Информация к новости
  • Просмотров: 1 718
  • Не нравится
  • +2
  • Нравится
27-04-2017, 10:34

28 квітня: Всесвітній день охорони праці

Категория: Новости

Шановні працівники порту !

Щороку 28 квітня з метою сприяння попередженню нещасних випадків і захворювань на робочому місці в усьому світі, Міжнародна організація праці (МОП) відзначає Всесвітній день охорони праці. В усіх регіонах світу уряди, профспілки, організації роботодавців та спеціалісти – практики у сфері охорони праці організовують заходи з нагоди відзначення Дня охорони праці. Ця рекламно-роз’яснювальна компанія спрямована на привернення уваги суспільства до проблем у сфері охорони праці та до кількості травм, хвороб і смертей, пов’язаних з трудовою діяльністю.

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці – «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є прискорення її інтеграції у світові торговельно-економічні та фінансові структури. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша країна зможе лише завдяки функціонуванню системи збору реальних, вірогідних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності громадян.

Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними, у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами.

Показово, що співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7 % від загальної кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорівнює 0,08-0,12 %. Це можна пояснити нереєструванням значної кількості виробничих травм. Істотні труднощі та перешкоди виникають під час порівняння таких статистичних даних у країнах світу. Це зумовлено відмінностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами класифікації, особливостями збору даних і підготовки статистичної документації.

Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом.

Необхідність об’єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з використанням новітніх інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначати пріоритети в державній політиці у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень безпеки на виробництві.

Водночас для України важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів соціального страхування та держави. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць. На цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни МОП / ILO-OSH 2003 Global Strategy on Occupational Safety and Health, яку Міжнародна організація праці ухвалила 2003 року.

Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях дослідження (аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я працівників розглядають як основний механізм профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності. Ефективне впровадження цього механізму у вітчизняну практику управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що відображають реальний стан виробничого травматизму в Україні. Особливо це стосується використання кількісних методів оцінювання виробничого та професійного ризиків.

На міжнародному рівні уніфікація національних систем реєстрації й повідомлення даних про безпеку та гігієну праці дасть змогу зосередити спільні зусилля на виконанні завдань, визначених у стратегії ООН Цілі сталого розвитку 2016-2030. Зокрема, завдання «Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих, що безумовно стосується й працівників державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Його організаційний комітет з організації та проведення Тижня охорони праці звертає увагу колективу порту на те, що передбачені вищезазначені дії обумовлені не тільки реалізацією комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, а в першу чергу на зниження показників виробничого травматизму, професійних захворювань (отруєнь), які значно підвищились в 2016 році.

Так в Україні у 2016 році у порівнянні з 2015 роком кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 3,8 % (4766 проти 4592), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 1,1 % (364 проти 360).

Що стосується професійних захворювань, то їх показники в Україні у 2016 році у порівнянні з 2015 роком зменшилась на 9,1 % або на 161 профзахворювання (1764 до 1603).

В порту у 2016 році професійних захворювань, а також нещасних випадків зі смертельним наслідком та з неповнолітніми не було.

Однак є незначне підвищення показників виробничого травматизму в таких підрозділах як 1-й, 4-й, контейнерний термінали, СКПР, портовий флот, БВМ, які допустили по одному нещасному випадку, у яких їх в 2015 році не було.

З метою організації та реалізації заходів не тільки загального напрямку, а й спрямованих конкретно на запобігання нещасних випадків, профзахворювань (отруєнь), в тому числі впродовж Тижня, в охороні праці оргкомітет порту визначає основні причини та події, які призвели до вищеперерахованих нещасних випадків:

  • Організаційні – 65,1 % (з 100): - виконання вимог інструкцій з охорони праці – 35,6 % (1698); - невиконання посадових обов’язків – 8,7 % (414);- порушення правил безпеки руху (польотів) – 6,1 % (0,92); - порушення технологічного процесу – 3,0 % (145).
  • Психофізіологічні – 2,8 % (1088): - особиста необережність потерпілого – 13,2 (628);- травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 3,8 % (278); - інші причини – 3,5 % (155).
  • Технічні: - незадовільний стан виробничих об’єктів будинків, споруд, інженерних комунікацій території; - 4,1 % (196); - незадовільний стан засобів виробництва;- 1,6 % (76);- конструктивні недоліки, недосконалість засобів виробництва – 1,3 % (60);- інші технічні причини – 2,5 % (117).
  • Основні події: - падіння потерпілого під час пересування – 27,7 % (1032);- для рухомих і таких, що обертаються деталей, обладнання, машин і механізмів – 12,5 % (594);- дорожньо-транспортна пригода – 8,0 % (380);- падіння потерпілого з висоти – 7,5 % (358);- навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 9,3 % (251);- падіння, обрушення, обвалення предметів, породи, грунту тощо – 4,4 % (211)

Організаційний комітет порту сподівається на те, що ця стаття поможе працівникам порту усвідомити, що багатьом нещасним випадкам, професійним захворюванням (отруєнням) можно було запобігти, якби на робочих місцях точно виконувались вимоги нормативно – правових актів та інших документів, обов’язкових для виконання роботодавцями, безпосередніми керівниками робіт та самими працюючими.

Оргкомітет звертається до керівників порту всіх рівнів та всіх його працюючих з проханням включитися в активну роботу з питань охорони праці на підлеглих підрозділах, дільницях, бригадах, ланках та всіх робочих місцях по втіленню заходів, направлених на створення сприятливих умов праці, збереження життя, здоров’я та працездатності працівників порту в період проведення тижня охорони праці, який буде проводитися в порту с 24 по 28 квітня 2017 року з нагоди Всесвітнього дня охорони праці під девізом «УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ГІГІЄНУ ПРАЦІ».

 

Організаційний комітет з проведення

Тижня охорони праці в ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК»

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Подтвердите что вы не робот: *

НАВИГАЦИЯ

О порте
Руководство порта
Инвесторам
Партнеры порта
Государственные закупки
Профсоюзы
Противодействие коррупции

Горячая линия ДОВЕРИЯ

+38(048)738-92-77 (доб. 8666)

+38(04868)7-92-04 (доб. 8666)

Электронная почта: hotline.imtp@gmail.com (круглосуточно)

 

Главная
Новости
Галерея
Видео
Контакты
Форма обратной связи
Мобильная версия портала

 

Морские перевозки © 2016

Вверх